Vòi, sen TOTO khác
Vòi, sen TOTO khác
Bên cạnh những dòng sen vòi TOTO chính, TOTO còn cho ra đời nhiều dòng vòi, sen phục vụ cho các công việc khác nhau như phục vụ cho công việc làm vườn,...
Bên cạnh những dòng sen vòi TOTO chính, TOTO còn cho ra đời nhiều dòng vòi, sen TOTO khác phục vụ cho các công việc khác nhau như vòi nước lạnh gắn tường hoặc vòi phục vụ cho công việc làm vườn,...