Trang chủ / Tin tức Báo giá các sản phẩm TOTO mới nhất sắp ra mắt trong năm 2018

Báo giá các sản phẩm TOTO mới nhất sắp ra mắt trong năm 2018

Sau đây là toàn bộ giá các sản phẩm thiết bị vệ sinh TOTO mới sắp được ra mắt trong năm 2018. Các bạn cùng tham khảo để biết chi tiết mã và giá thành nhé.
Hiện tại, tập đoàn TOTO sắp ra mắt các sản phẩm thiết bị vệ sinh mới cho nhà tắm. Mong muốn của khách hàng là xem giá thành các sản phẩm thế nào để có được sự lựa chọn hợp lý nhất. Hiểu được điều đó, hôm nay siêu thị thiết bị vệ sinh SEABIG xin "bật mí" cho khách hàng giá thành niêm yết của các sản phẩm này. Dự đoán các mẫu này có chiết khấu từ 18-20% sau khi được TOTO ra mắt nhé!
 
STT Mã sản phẩm Giá niêm yết chưa CK
Chậu rửa mặt TOTO
1 LT5715 3480000
2 LT5615C 3770000
3 LT5616 3960000
4 LT5716 3720000
5 LT5616C 3960000
6 LT5615 3770000
7 L909C 2350000
Vòi rửa mặt TOTO
1 TLS04309B 5300000
2 TLG03201B 7800000
3 TLS03307B 5200000
4 TLS02308B 5760000
5 TLG02310B 7690000
6 TLG02201B 8050000
7 TLS01201B 6790000
8 TLG04201B 7640000
9 TLG04309B 6150000
10 TLG03308B 7470000
11 TLS04308B 5200000
12 TLG03307B 7300000
13 TLS03308B 5300000
14 TLG02309B 6920000
15 TLS02201B 6790000
16 TLG02311B 7870000
17 TLS01310B 5760000
18 TLS01309B 5560000
19 TLG04310B 6290000
20 TLG01310B 8650000
21 TLG01309B 7780000
22 TLG01201B 9060000
23 TLS02307B 5560000
Sen tắm TOTO
1 TBS04302V/TBW01008A 4600000
2 TBG04302V/TBW03002B 5110000
3 TBS03302V/TBW02005A 4600000
4 TBS03302V/TBW01008A 4600000
5 TBS02302V/TBW02005A 5400000
6 TBS02302V/TBW01008A 5400000
7 TBS01302V/TBW02017A 6520000
8 TBS01302V/TBW01008A 5400000
9 TBG04302V/TBW02017A 7020000
10 TBS04302V/TBW02017A 5720000
11 TBG04302V/TBW01008A 5900000
12 TBS04302V/TBW03002B 3810000
13 TBS03302V/TBW02017A 5720000
14 TBS03302V/TBW03002B 3810000
15 TBS02302V/TBW02017A 6520000
16 TBS02302V/TBW03002B 4610000
17 TBS01302V/TBW02005A 5400000
18 TBS01302V/TBW03002B 4610000
19 TBS04302V/TBW02005A 4600000
20 TBG04302V/TBW02005A 5900000
21 TBG03302V/TBW02005A 6500000
22 TBG03302V/TBW03002B 5710000
23 TBG03302V/TBW02017A 7620000
24 TBG03302V/TBW01008A 6500000
25 TBG02302V/TBW02005A 6800000
26 TBG02302V/TBW03002B 6010000
27 TBG02302V/TBW02017A 7920000
28 TBG02302V/TBW01008A 6800000
29 TBS03302V/TBW01010A 5180000
30 TBS02302V/TBW02006A 5980000
31 TBG04302V/TBW02006A 6480000
32 TBS01302V/TBW01010A 5980000
33 TBG03302V/TBW01010A 7080000
34 TBG02302V/TBW01010A 7380000
35 TBS04302V/TBW02006A 5180000
36 TBS03302V/TBW02006A 5180000
37 TBS02302V/TBW01010A 5980000
38 TBG04302V/TBW01010A 6480000
39 TBG01302V/TBW02005A 7300000
40 TBS01302V/TBW02006A 5980000
41 TBG03302V/TBW02006A 7080000
42 TBG02302V/TBW02006A 7380000
43 TBS04302V/TBW01010A 5180000
44 TBG01302V/TBW01010A 7880000
45 TBG01302V/TBW02017A 8420000
46 TBG01302V/TBW01008A 7300000
47 TBG01302V/TBW02006A 7880000
48 TBG01302V/TBW03002B 6510000
49 TBG01302V 4900000
50 TBG04302V 3500000
51 TBG03302V 4100000
52 TBG02302V 4400000
Sen tắm cây TOTO
1 TBW02002B 11270000
2 TBW02011B 1550000
3 TBW01015B 1550000
4 TBW01302B 16600000
5 TBW01401B 19010000
6 TBW01404B 17700000
7 TBW01002B 11100000
8 TBW01301B 18170000
9 TBW01001B 10870000
10 TBW01303B 16850000
11 TBW01402B 17400000
12 TBW02001B 10950000
Vòi xả bồn tắm TOTO
1 TBS02202B 11270000
2 TBG04202B 13870000
3 TBG03202B 16480000
4 TBG02202B 17340000
5 TBS01202B 11270000
6 TBS02201B 7030000
7 TBG04201B 7770000
8 TBG02201B 9550000
9 TBS01201B 7030000
10 TBG01305B 13560000
11 TBG03201B 9070000
12 TBG02305B 12060000
13 TBG02001B 2070000
14 TBS02001B 1690000
15 TBG01001B 2330000
Van điều chỉnh TOTO
1 TBG02303B/TBN01001B 5520000
2 TBV02104B/TBN01103B 4820000
3 TBV02406B/TBN01001B 15590000
4 TBV01104B/TBN01103B 4650000
5 TBV02402B/TBN01001B 9440000
6 TBV02404B/TBN01001B 12000000
7 TBV01101B/TBN01104B 3790000
8 TBV02103B/TBN01102B 4820000
9 TBV02405B/TBN01001B 13120000
10 TBV02105B/TBN01101B 13250000
11 TBV02401B/TBN01001B 9470000
12 TBV02102B/TBN01101B 4820000
13 TBV01102B/TBN01101B 4650000
14 TBG01303B/TBN01001B 5970000
15 TBG02304B/TBN01001B 6610000
16 TBG03303B/TBN01001B 5340000
17 TBG03304B/TBN01001B 6380000
18 TBG01304B/TBN01001B 7200000
19  TBV01103B/TBN01102B 4650000
20 TBG04304B/TBN01001B 5670000
21 TBG04303B/TBN01001B 4790000
22 TBG04304B 3780000
23 TBS04303B 2060000
24 TBG03304B 4490000
25 TBG02303B 3450000
26 TBG03303B 3450000
27 TBS04304B 2920000
28 TBG02304B 4720000
29 TBS03304B 2920000
30 TBS02304B 3070000
31 TBG04303B 2900000
32 TBG01303B 4080000
33 TBS01304B 3070000
34 TBS01303B 2360000
Phụ kiện âm tường TOTO
1 TBN01001B 1890000
2 TBN01104B 2420000
3 TBN01103B 3280000
4 TBN01101B 3280000
Bát sen TOTO
1 TBW02005A 2400000
2 TBW02006A 2980000
3 TBW03002B 1610000
4 TBW01004A 5780000
5 TBW01005B 20410000
6 TBW01013B 1090000
7 TBW01003A 5030000
8 TBW02003A 5040000
9 TBW02004A 5790000
10 TBW01012B 1030000
11 TBW03001B 1490000
Nguồn : TOTOGROUP.vn
Nhận xét đánh giá
Cho điểm chất lượng sản phẩm Mời bạn đánh giá về bài viết Báo giá các sản phẩm TOTO mới nhất sắp ra mắt trong năm 2018
1 điểm 2 điểm 3 điểm 4 điểm 5 điểm