Bát sen kèm cút nối TOTO TX426SIV4

Bát sen kèm cút nối TOTO TX426SIV4 là sản phẩm Bát sen toto  ICON kèm cút nối tường.

Mã sản phẩm TX426SIV4
Giá bán 5.228.370 
Giá niêm yết 6.079.500 
87_c4b141dc4c5440a388cf007ee4985248.jpg
Bát sen kèm cút nối TOTO TX426SIV4

Bát sen kèm cút nối TOTO TX426SIV4 là sản phẩm Bát sen toto  ICON kèm cút nối tường.

Mã sản phẩm TX426SIV4
Giá bán 5.228.370 
Giá niêm yết 6.079.500 
08 8838 8838