Bát sen kèm gác sen và cút nối tường TOTO DB161CF#PG

Bát sen kèm gác sen và cút nối tường TOTO DB161CF#PG là sản phẩm mạ vàng nên có độ bền rất cao, luôn sáng bóng với thời gian.

Mã sản phẩm DB161CF#PG
Giá bán 7.510.360 
Giá niêm yết 9.300.000 
Bát sen kèm gác sen và cút nối tường TOTO DB161CF#PG
Bát sen kèm gác sen và cút nối tường TOTO DB161CF#PG

Bát sen kèm gác sen và cút nối tường TOTO DB161CF#PG là sản phẩm mạ vàng nên có độ bền rất cao, luôn sáng bóng với thời gian.

Mã sản phẩm DB161CF#PG
Giá bán 7.510.360 
Giá niêm yết 9.300.000 
08 8838 8838