Bồn cầu TOTO nắp rửa WASHLET MS884W7

Bàn cầu TOTO nắp rửa WASHLET MS884W7 là mẫu bồn cầu một khối với hệ thống xả GMAX Siphon Jet mạnh mẽ.

Mã sản phẩm MS884W7
Giá bán 16.820.540 
Giá niêm yết 20.820.000 
Bồn cầu TOTO nắp rửa WASHLET MS884W7

Bàn cầu TOTO nắp rửa WASHLET MS884W7 là mẫu bồn cầu một khối với hệ thống xả GMAX Siphon Jet mạnh mẽ.

Mã sản phẩm MS884W7
Giá bán 16.820.540 
Giá niêm yết 20.820.000 
0964 140 808