Bồn cầu TOTO nắp rửa WASHLET MS884W7

Bàn cầu TOTO nắp rửa WASHLET MS884W7 là mẫu bồn cầu một khối với hệ thống xả GMAX Siphon Jet mạnh mẽ.

Mã sản phẩm MS884W7
Giá bán 16.863.000 
Giá niêm yết 20.820.000 
29_88007c00d9794eedab9997907fe6a7dc.jpg
Bồn cầu TOTO nắp rửa WASHLET MS884W7

Bàn cầu TOTO nắp rửa WASHLET MS884W7 là mẫu bồn cầu một khối với hệ thống xả GMAX Siphon Jet mạnh mẽ.

Mã sản phẩm MS884W7
Giá bán 16.863.000 
Giá niêm yết 20.820.000 
08 8838 8838