Sen tắm nhiệt độ TOTO Nhật Bản TMGG40SJ

Sen tắm nhiệt độ TOTO Nhật Bản TMGG40SJ dòng GG Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA cùng bát sen tiết kiệm nước. Sử dụng những chất liệu bền vững với thời gian.

Mã sản phẩm TMGG40SJ
Giá bán 8.299.170 
Giá niêm yết 10.270.000 
tmgg40sj-1_5456678359e14c5da5fbceec06b4f040.jpg
Sen tắm nhiệt độ TOTO Nhật Bản TMGG40SJ

Sen tắm nhiệt độ TOTO Nhật Bản TMGG40SJ dòng GG Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA cùng bát sen tiết kiệm nước. Sử dụng những chất liệu bền vững với thời gian.

Mã sản phẩm TMGG40SJ
Giá bán 8.299.170 
Giá niêm yết 10.270.000 
08 8838 8838