Sen tắm nhiệt độ TOTO TS244A/DGH108ZR

Sen tắm nhiệt độ TOTO TS244A/DGH108ZR là dòng Sen tắm nhiệt độ GRAND B, sử dụng công nghệ van nhiệt SMA, kèm bát sen massage 3 chế độ.

Mã sản phẩm TS244A/DGH108ZR
Giá bán 13.011.800 
Giá niêm yết 15.130.000 
untitled-1-recovered-recovered_f85cf2c4c27442e786aabdbbb351e450.jpg
Sen tắm nhiệt độ TOTO TS244A/DGH108ZR

Sen tắm nhiệt độ TOTO TS244A/DGH108ZR là dòng Sen tắm nhiệt độ GRAND B, sử dụng công nghệ van nhiệt SMA, kèm bát sen massage 3 chế độ.

Mã sản phẩm TS244A/DGH108ZR
Giá bán 13.011.800 
Giá niêm yết 15.130.000 
08 8838 8838