Sen tắm nóng lạnh TOTO DM311/DM708CFR

Sen tắm nóng lạnh TOTO DM311/DM708CFR là sen tắm nóng lạnh RAMO với tay bát sen được mạ bằng lớp mạ bền vững với thời gian.

Mã sản phẩm DM311/DM708CFR
Giá bán 5.607.630 
Giá niêm yết 6.520.500 
untitled-1-recovered-recovered_2d42f2f07f1c4d0093bb0c118fc40ac4.jpg
Sen tắm nóng lạnh TOTO DM311/DM708CFR

Sen tắm nóng lạnh TOTO DM311/DM708CFR là sen tắm nóng lạnh RAMO với tay bát sen được mạ bằng lớp mạ bền vững với thời gian.

Mã sản phẩm DM311/DM708CFR
Giá bán 5.607.630 
Giá niêm yết 6.520.500 
08 8838 8838