Sen tắm TOTO Nhật Bản TMN40STJ

Sen tắm TOTO Nhật Bản TMN40STJ với chức năng khóa nhiệt độ an toàn nút bật/khóa nước one-touch tiện lợi. Sản phẩm mang đến cho gia đình bạn sự tiện dụng nhất.

Mã sản phẩm TMN40STJ
Giá bán 14.240.000 
Giá niêm yết 17.800.000 
Sen tắm TOTO Nhật Bản TMN40STJ

Sen tắm TOTO Nhật Bản TMN40STJ với chức năng khóa nhiệt độ an toàn nút bật/khóa nước one-touch tiện lợi. Sản phẩm mang đến cho gia đình bạn sự tiện dụng nhất.

Mã sản phẩm TMN40STJ
Giá bán 14.240.000 
Giá niêm yết 17.800.000 
0964 140 808