Vòi cảm ứng nước lạnh TOTO TTLA102/TTLE101E2L/TX709AV6

Vòi cảm ứng nước lạnh TOTO TTLA102/TTLE101E2L/TX709AV6 là vòi dùng điện tiện dụng và tiết kiệm nước tối đa, dễ sử dụng.

Mã sản phẩm TTLA102/TTLE101E2L/TX709AV6
Giá bán 7.141.530 
Giá niêm yết 8.880.000 
85_252a82bc5b254d11a5005d86a4df8c22.jpg
Vòi cảm ứng nước lạnh TOTO TTLA102/TTLE101E2L/TX709AV6

Vòi cảm ứng nước lạnh TOTO TTLA102/TTLE101E2L/TX709AV6 là vòi dùng điện tiện dụng và tiết kiệm nước tối đa, dễ sử dụng.

Mã sản phẩm TTLA102/TTLE101E2L/TX709AV6
Giá bán 7.141.530 
Giá niêm yết 8.880.000 
08 8838 8838