Vòi cảm ứng TOTO DLE105AN/DLE124DH/DLE424SMA/DN010

Vòi cảm ứng TOTO DLE105AN/DLE124DH/DLE424SMA/DN010 có mắt cảm ứng tích hợp trên đầu vòi giảm thiểu hư hỏng phù hợp sử dụng nơi công cộng và trong gia đình.

Mã sản phẩm DLE105AN/DLE124DH/DLE424SMA/DN010
Giá bán 17.176.060 
Giá niêm yết 21.260.000 
khodoc_2c489062d26f46708483899754fc0457.jpg
Vòi cảm ứng TOTO DLE105AN/DLE124DH/DLE424SMA/DN010

Vòi cảm ứng TOTO DLE105AN/DLE124DH/DLE424SMA/DN010 có mắt cảm ứng tích hợp trên đầu vòi giảm thiểu hư hỏng phù hợp sử dụng nơi công cộng và trong gia đình.

Mã sản phẩm DLE105AN/DLE124DH/DLE424SMA/DN010
Giá bán 17.176.060 
Giá niêm yết 21.260.000 
08 8838 8838