Vòi cảm ứng TOTO DLE117AV800/TN78-9V810/TX709AV6

Vòi cảm ứng TOTO DLE117AV800/TN78-9V810/TX709AV6 tiện nghi, dễ sử dụng. Vòi cảm ứng tự động hạn chế lãng phí nước giúp sử dụng nước một cách khoa học thân thiện với môi trường.

Mã sản phẩm DLE117AV800/TN78-9V810/TX709AV6
Giá bán 10.526.400 
Giá niêm yết 12.240.000 
81_7be7727ef1c44df1b54e2d60425132f4.jpg
Vòi cảm ứng TOTO DLE117AV800/TN78-9V810/TX709AV6

Vòi cảm ứng TOTO DLE117AV800/TN78-9V810/TX709AV6 tiện nghi, dễ sử dụng. Vòi cảm ứng tự động hạn chế lãng phí nước giúp sử dụng nước một cách khoa học thân thiện với môi trường.

Mã sản phẩm DLE117AV800/TN78-9V810/TX709AV6
Giá bán 10.526.400 
Giá niêm yết 12.240.000 
08 8838 8838