Bát sen cầm tay TOTO DBX118FVG#PG/DM721CAVG#PG

Bát sen cầm tay TOTO DBX118FVG#PG/DM721CAVG#PG là Bát sen cầm tay Aerial Shower tiết kiệm nước kèm cút nối tường CLASSIC.

Mã sản phẩm DBX118FVG#PG/DM721CAVG#PG
Giá bán 10.681.200 
Giá niêm yết 12.420.000 
96_2d13adbf882742459c4521a8dda21eda.jpg
Bát sen cầm tay TOTO DBX118FVG#PG/DM721CAVG#PG

Bát sen cầm tay TOTO DBX118FVG#PG/DM721CAVG#PG là Bát sen cầm tay Aerial Shower tiết kiệm nước kèm cút nối tường CLASSIC.

Mã sản phẩm DBX118FVG#PG/DM721CAVG#PG
Giá bán 10.681.200 
Giá niêm yết 12.420.000 
08 8838 8838