Bát sen gắn tường TOTO DB173C#PG

Bát sen gắn tường TOTO DB173C#PG là Bát sen gắn tường ESQUNALE, mạ vàng. Một sản phẩm cao cấp cho sự lựa chọn cho gia đình bạn

Mã sản phẩm DB173C#PG
Giá bán 8.599.140 
Giá niêm yết 10.640.000 
93_7c316cabdd5943bc842a2f59e6938e3d.jpg
Bát sen gắn tường TOTO DB173C#PG

Bát sen gắn tường TOTO DB173C#PG là Bát sen gắn tường ESQUNALE, mạ vàng. Một sản phẩm cao cấp cho sự lựa chọn cho gia đình bạn

Mã sản phẩm DB173C#PG
Giá bán 8.599.140 
Giá niêm yết 10.640.000 
08 8838 8838