Bồn cầu hai khối, nắp đóng êm CS819DST8

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả ECOMAX hiệu quả, tiết kiệm nước (4,8/3L)
Thân chữ D, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm van dừng)

Mã sản phẩm CS819DST8
Giá bán 6.867.000 
Giá niêm yết 8.380.000 
cs819dst8_e4895d26716e45769b56b03de6ca8cf8.jpg
Bồn cầu hai khối, nắp đóng êm CS819DST8

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả ECOMAX hiệu quả, tiết kiệm nước (4,8/3L)
Thân chữ D, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm van dừng)

Mã sản phẩm CS819DST8
Giá bán 6.867.000 
Giá niêm yết 8.380.000 
08 8838 8838