Bồn cầu TOTO 1 khối MS884T2 (MS884)

Bàn cầu TOTO 1 khối MS884T2 (MS884) là dòng bồn cầu có bề mặt nước rộng giúp ngăn ngừa mùi hiệu quả, được sử dụng 2 công nghệ là xả êm G_MAX và CeFiONTect

Mã sản phẩm MS884T2 (MS884)
Giá bán 8.543.590 
Giá niêm yết 10.320.000 
Bồn cầu TOTO 1 khối MS884T2 (MS884)

Bàn cầu TOTO 1 khối MS884T2 (MS884) là dòng bồn cầu có bề mặt nước rộng giúp ngăn ngừa mùi hiệu quả, được sử dụng 2 công nghệ là xả êm G_MAX và CeFiONTect

Mã sản phẩm MS884T2 (MS884)
Giá bán 8.543.590 
Giá niêm yết 10.320.000 
0964 140 808