Sen tắm nóng lạnh TOTO TS324A/DGH104ZR

Sen tắm nóng lạnh TOTO TS324A/DGH104ZR Sen tắm nóng lạnh GRAND A, bát sen massage 3 chế độ, tiết kiệm nước.

Mã sản phẩm TS324A/DGH104ZR
Giá bán 4.910.600 
Giá niêm yết 5.710.000 
73_e904b6a5d7ea416999ca48ca8e29fe7e.jpg
Sen tắm nóng lạnh TOTO TS324A/DGH104ZR

Sen tắm nóng lạnh TOTO TS324A/DGH104ZR Sen tắm nóng lạnh GRAND A, bát sen massage 3 chế độ, tiết kiệm nước.

Mã sản phẩm TS324A/DGH104ZR
Giá bán 4.910.600 
Giá niêm yết 5.710.000 
08 8838 8838