Vòi cảm ứng TOTO TEN40AV800/TN789V800

Vòi cảm ứng TOTO TEN40AV800/TN789V800 một sản phẩm tiện nghi dễ sử dụng hợp sử dụng nơi công cộng và trong gia đình.

Mã sản phẩm TEN40AV800/TN789V800
Giá bán 9.944.000 
Giá niêm yết 12.430.000 
78_894f1a05455d4e059c420c0bde4d6c7c.jpg
Vòi cảm ứng TOTO TEN40AV800/TN789V800

Vòi cảm ứng TOTO TEN40AV800/TN789V800 một sản phẩm tiện nghi dễ sử dụng hợp sử dụng nơi công cộng và trong gia đình.

Mã sản phẩm TEN40AV800/TN789V800
Giá bán 9.944.000 
Giá niêm yết 12.430.000 
08 8838 8838