Vòi cảm ứng TOTO TENA51AW/T7PW1

Vòi cảm ứng TOTO TENA51AW/T7PW1 là vòi cảm ứng nhiệt độ, tự động tạo năng lượng bằng công nghệ Eco-power.

Mã sản phẩm TENA51AW/T7PW1
Giá bán 17.653.790 
Giá niêm yết 21.860.000 
75_9772bbaf06834cdcb8ca5edc3adc1473.jpg
Vòi cảm ứng TOTO TENA51AW/T7PW1

Vòi cảm ứng TOTO TENA51AW/T7PW1 là vòi cảm ứng nhiệt độ, tự động tạo năng lượng bằng công nghệ Eco-power.

Mã sản phẩm TENA51AW/T7PW1
Giá bán 17.653.790 
Giá niêm yết 21.860.000 
08 8838 8838