Vòi cảm ứng TOTO TEXN10AV300/TVLF405

Vòi cảm ứng TOTO TEXN10AV300/TVLF405 là vòi cảm ứng nước lạnh, tự động tạo năng lượng bằng công nghệ Eco-power với lượng nước xả ra 3 lít trên phút.

Mã sản phẩm TEXN10AV300/TVLF405
Giá bán 33.507.760 
Giá niêm yết 41.420.000 
79_c86716e481c24740a997ee397c18f48d.jpg
Vòi cảm ứng TOTO TEXN10AV300/TVLF405

Vòi cảm ứng TOTO TEXN10AV300/TVLF405 là vòi cảm ứng nước lạnh, tự động tạo năng lượng bằng công nghệ Eco-power với lượng nước xả ra 3 lít trên phút.

Mã sản phẩm TEXN10AV300/TVLF405
Giá bán 33.507.760 
Giá niêm yết 41.420.000 
08 8838 8838