Ống thải TOTO chữ P THX1A-6N

Ống thải TOTO chữ P THX1A-6N được thiết kế đơn giản dễ dàng thay thế và lắp đặt khi cần thiết

Mã sản phẩm THX1A-6N
Giá bán 733.260 
Giá niêm yết 910.000 
91_371c89db2a004f7ba48d55a8342e8dee.jpg
Ống thải TOTO chữ P THX1A-6N

Ống thải TOTO chữ P THX1A-6N được thiết kế đơn giản dễ dàng thay thế và lắp đặt khi cần thiết

Mã sản phẩm THX1A-6N
Giá bán 733.260 
Giá niêm yết 910.000 
08 8838 8838