Ống thải TOTO chữ T kèm cổ thoát vòi THX1A-8V2

Ống thải TOTO chữ T kèm cổ thoát vòi THX1A-8V2 được thiết kế đơn giản dễ dàng thay thế và lắp đặt khi cho nhu cầu.

Mã sản phẩm THX1A-8V2
Giá bán 1.779.000 
Giá niêm yết 2.210.000 
89_eb440befe4e6430b8a2487bfa7146756.jpg
Ống thải TOTO chữ T kèm cổ thoát vòi THX1A-8V2

Ống thải TOTO chữ T kèm cổ thoát vòi THX1A-8V2 được thiết kế đơn giản dễ dàng thay thế và lắp đặt khi cho nhu cầu.

Mã sản phẩm THX1A-8V2
Giá bán 1.779.000 
Giá niêm yết 2.210.000 
08 8838 8838