Vòi cảm ứng nước lạnh TOTO TEN40AV800 TN78-9V800 TX709AV6

Vòi cảm ứng nước lạnh TOTO TEN40AV800 TN78-9V800 TX709AV6 là sản phẩm sử dụng công nghệ tạo năng lượng, tự nạp năng lượng sau mỗ lần sảu dụng, cảm ứng tự động hạn giúp tiết kiệm chống lãng phí nước

Mã sản phẩm TEN40AV800
Giá bán 9.993.840 
Giá niêm yết 12.430.000 
0_4871830637864a039b40e07755ecffca.jpg
Vòi cảm ứng nước lạnh TOTO TEN40AV800 TN78-9V800 TX709AV6

Vòi cảm ứng nước lạnh TOTO TEN40AV800 TN78-9V800 TX709AV6 là sản phẩm sử dụng công nghệ tạo năng lượng, tự nạp năng lượng sau mỗ lần sảu dụng, cảm ứng tự động hạn giúp tiết kiệm chống lãng phí nước

Mã sản phẩm TEN40AV800
Giá bán 9.993.840 
Giá niêm yết 12.430.000 
08 8838 8838