Vòi cảm ứng nước lạnh TOTO TTLA102/TTLE101E2L/TVLF405

Vòi cảm ứng nước lạnh TOTO TTLA102/TTLE101E2L/TVLF405 là vòi cảm ứng dùng điện tiện dụng mang đến cuộc sống tiện nghi hơn.

Mã sản phẩm TTLA102/TTLE101E2L/TVLF405
Giá bán 7.836.000 
Giá niêm yết 9.510.000 
85_ddceee33b1a240c0858e334a6dfc562d.jpg
Vòi cảm ứng nước lạnh TOTO TTLA102/TTLE101E2L/TVLF405

Vòi cảm ứng nước lạnh TOTO TTLA102/TTLE101E2L/TVLF405 là vòi cảm ứng dùng điện tiện dụng mang đến cuộc sống tiện nghi hơn.

Mã sản phẩm TTLA102/TTLE101E2L/TVLF405
Giá bán 7.836.000 
Giá niêm yết 9.510.000 
08 8838 8838