Vòi cảm ứng TOTO TEN12AV800/TN789V800

Vòi cảm ứng TOTO TEN12AV800/TN789V800 là vòi cảm ứng nước lạnh, tự động tạo năng lượng bằng công nghệ Eco-power, một sản phẩm tiện nghi, dễ sử dụng.

Mã sản phẩm TEN12AV800/TN789V800
Giá bán 9.944.000 
Giá niêm yết 12.430.000 
80_1c626c3b2aaf4e5aae74fc3e01aed23c.jpg
Vòi cảm ứng TOTO TEN12AV800/TN789V800

Vòi cảm ứng TOTO TEN12AV800/TN789V800 là vòi cảm ứng nước lạnh, tự động tạo năng lượng bằng công nghệ Eco-power, một sản phẩm tiện nghi, dễ sử dụng.

Mã sản phẩm TEN12AV800/TN789V800
Giá bán 9.944.000 
Giá niêm yết 12.430.000 
08 8838 8838