Vòi chậu nóng lạnh TOTO TX116LOBR

Vòi chậu nóng lạnh TOTO TX116LOBR Vòi gật gù nóng lạnh OPUS dành cho chậu đặt trên bàn.

Mã sản phẩm TX116LOBR
Giá bán 8.000.580 
Giá niêm yết 9.303.000 
tx116lobr_0614f3dbf4574076989718b7665ba476.jpg
Vòi chậu nóng lạnh TOTO TX116LOBR

Vòi chậu nóng lạnh TOTO TX116LOBR Vòi gật gù nóng lạnh OPUS dành cho chậu đặt trên bàn.

Mã sản phẩm TX116LOBR
Giá bán 8.000.580 
Giá niêm yết 9.303.000 
08 8838 8838