Vòi xả bồn TOTO DB228C

Vòi xả bồn TOTO DB228C là Vòi xả bồn nóng lạnh ESQUNALE kèm sen tắm với Thiết kế hiện đại hài hòa với dòng sản phẩm ESQUNALE.

Mã sản phẩm DB228C
Giá bán 36.663.000 
Giá niêm yết 45.370.000 
Vòi xả bồn TOTO DB228C

Vòi xả bồn TOTO DB228C là Vòi xả bồn nóng lạnh ESQUNALE kèm sen tắm với Thiết kế hiện đại hài hòa với dòng sản phẩm ESQUNALE.

Mã sản phẩm DB228C
Giá bán 36.663.000 
Giá niêm yết 45.370.000 
08 8838 8838