Vòi cảm ứng TOTO DLE110A2RV800/TN78-9V800/TX709AV6

Vòi cảm ứng TOTO DLE110A2RV800/TN78-9V800/TX709AV6 Công nghệ tự tạo năng lượng Eco-power, tự nạp năng lượng sau mỗi lần sử dụng. với chế độ tiết kiệm nước thân thiện với môi trường.

Mã sản phẩm DLE110A2RV800/TN78-9V800/TX709AV6
Giá bán 12.728.000 
Giá niêm yết 14.800.000 
3_b41ed465304d41c992b34b8d7c6cbd3f.jpg
Vòi cảm ứng TOTO DLE110A2RV800/TN78-9V800/TX709AV6

Vòi cảm ứng TOTO DLE110A2RV800/TN78-9V800/TX709AV6 Công nghệ tự tạo năng lượng Eco-power, tự nạp năng lượng sau mỗi lần sử dụng. với chế độ tiết kiệm nước thân thiện với môi trường.

Mã sản phẩm DLE110A2RV800/TN78-9V800/TX709AV6
Giá bán 12.728.000 
Giá niêm yết 14.800.000 
08 8838 8838